IMPA - autófényező autólakk

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

IMPA

Termékek

AZ IMPA KÜLDETÉSE A TŰZVÉDELEMBEN
Küldetésünk célja, hogy pontosan meghatározzuk, hogyan tudunk az elvárásoknak megfelelően jelen lenni a tűzvédelem területén, és tanúsítvánnyal alátámasztott megoldásokat javasolni. Mindez  a megfelelő termékek és komponens anyagok használatára, valamint az azokra vonatkozó igazolásokra és képesített szakembereink együttműködésére alapul.
Ismerni és mérlegelni a problémákat és azokra határozott megoldásokat javasolni, ez a mi hozzáadott értékünk.
Több mint 20 éves tevékenység áll mögöttünk az építőipari szerkezetek tűzvédelmi problémáinak passzív megoldása terén, amelynek során a legnagyobb gyárak közé fejlődtünk  fel a fokozatosan meggyökeresedett szakértelemnek, a know how-nak köszönhetően. Ez idő alatt tapasztalatokat, ismereteket gyűjtöttünk, amit mindenkori professzionalitásunkkal kötöttünk egybe. Küldetésünk  az alábbi részlegeink tevékenységében azonosul:
Kutatás és fejlesztés:

A piaci elvárásoknak valamint a normatíváknak megfelelő termékek fejlesztése.
Műszaki szervízszolgáltatás:

A tűzvédelemmel kapcsolatos problémákat értékeli, és a műszaki felméréseken keresztül megoldásokat javasol. A megoldásokat analitikus értékelés és számítási programok segítségével,  valamint az építési területen történő, helyszíni felmérésen keresztül tanulmányozza.
Kereskedelmi osztály:

Az ügyfélszolgálatára bocsátja ügynöki hálózatának területileg illetékes szakemberét, valamint a gyár belső munkatársait, tanácsadóit. Ennek a felépítésnek köszönhetően az IMPA  cég a tűzvédelemmel kapcsolatban teljes körű, globális tanácsadást tud ügyfelei számára biztosítani.

A TŰZVÉDELEM: ALAPVETŐ ELVEK
A tűzvédelem és a tűzvész megelőzése létfontosságú kérdés a személyek és tárgyak biztonságát illetően, és rendkívül összetett dolog a tűzokozó tényezők szempontjából.  A szakszerű és professzionális módon történő megközelítés érdekében gondos és pontos tervezeteket kell kidolgozni, számításokat kell végezni, ami az épületszerkezetekben rejlő veszélyek  elemzésén alapul, az aktív és passzív védelmi eljárás felismeréséből és az építészeti sajátosságokból tevődik össze. Ismerni kell a tüzet ahhoz, hogy védekezni tudjunk ellene.

A TŰZVÉSZ
A tűz egy égési folyamat, vagyis kémiai reakció egy éghető anyag és egy égést tápláló anyag között, ami az időben és a térben ellenőrizhetetlen módon terjed. Számtalan éghető anyag létezik: a fa, a szén, a papír, az olaj, az éghető gáz, stb. A tűzvész során a levegőben lévő oxigén táplálja az égést. A tűz keletkezéséhez szükség van gyúlékony  anyagra, és az égést tápláló anyagra, valamint egy bizonyos gyulladási pont elérésére is. A hőmérséklet határértékének elérésekor minden gyúlékony anyag lángra kap (flash-over) a tűzhöz való saját viszonyának megfelelően. (Gyúlékonyság, a láng terjedése, a tűz táplálása.) A tűz általános elterjedése a következő fázisban történik, a lángra lobbanást  követően (flash-over): ebben az esetben alapvető, hogy a létesítmény maga összetettségében hogyan viselkedik a tűzzel szemben, milyen az épületszerkezet felépítése és a tűzzel szembeni ellenállási  idő.

A TŰZBIZTONSÁG A SZERKEZETI KÖVETELMÉNYEK

Tűz esetén a biztonság lényeges követelmény, ahogy azt a nemrégiben kiadott európai direktíva előírja az építőipari anyagokkal kapcsolatban. (89/106/EGK direktíva 21/04/93 DPR 246 [Köztársaság  Elnöki rendelet] megvalósítási szabályzat) A létesítményt úgy kell megtervezni, hogy tűzvész esetén: - az épületszerkezet teherbíró képessége egy meghatározott ideig biztosítva legyen, - a  létesítményen belül a tűz és a füst keletkezése és továbbterjedése korlátozott legyen, és úgyszintén a tűznek a közelében lévő létesítményekre való átterjedése, - hogy  a bentlévők elhagyhassák a létesítményt, vagy megfelelő segítségnyújtásban részesülhessenek, - figyelembe kell venni a mentőosztagok biztonságát. Ennek elérése érdekében a hőtevékenység  alapján kiválasztott strukturális komponensek hatóképességi szintjén kell dolgozni, amelyeknek maguk a komponensek alá vannak vetve. Az olasz nemzeti szabvány szerint a strukturális komponensek hatóképességére  vonatkozóan az az elvárás, hogy az éghetőségnek arányában kell lennie a tűzterheléssel.

FESTÉKEK:

0704 BARRIER ALL'ACQUA 87-1151

Vizesbázisú, vastag rétegű, hőre habosodó tűzvédő festék
Vizesbázisú, hőre habosodó tűzvédő festék fémszerkezetre, normál valamint előrefeszített vasbetonoszlopokra és -szerkezetekre, beton födémekre, különböző típusú falfelületekre.  Tűz esetén a bevonat egy sejtszerkezetű éghetetlen és mechanikailag ellenálló vastag fekete habréteg képződésével megvédi a felületet, és hőszigetelőként viselkedik. A rétegvastagság  aszerint változik, hogy milyen védőfokozat (R-REI osztály) elérésére van szükség. Ezek a vastagságok és arra vonatkozó védőrétegek, a felülettől függően (vas és cement), az olaszországi  Bellaria (Rimini) Giordano Intézet által kiadott tanúsítványban, valamint az azt kiegészítő D.M. 4 Maggio 1998 miniszteri rendelet alapján kiadott jelentésekben szerepelnek.


1151 BARRIER 87

Vastag rétegű, hőre habosodó tűzvédő festék
Oldószerbázisú, hőre habosodó tűzvédő festék fémszerkezetre, normál valamint előrefeszített vasbetonoszlopokra és -szerkezetekre, beton födémekre, különböző típusú falfelületekre.  Tűz esetén a bevonat egy sejtszerkezetű éghetetlen és mechanikailag ellenálló vastag fekete habréteg képződésével megvédi a felületet, és hőszigetelőként viselkedik. A rétegvastagság  aszerint változik, hogy milyen védőfokozat (R-REI osztály) elérésére van szükség. Ezek a vastagságok és arra vonatkozó védőrétegek, a felülettől függően (vas és cement), az olaszországi  Bellaria (Rimini) Giordano Intézet által kiadott tanúsítványban, valamint az azt kiegészítő D.M. 4 Maggio 1998 miniszteri rendelet alapján kiadott jelentésekben szerepelnek.


1351 BARRIER TRANSZPARENTE

Színtelen hőre habosodó tűzvédő lakkfesték
Színtelen, hőre habosodó tűzvédő lakkfesték felületekre, ahol a szerkezet eredeti felületének megtartása mellett van szükség tűzvédő bevonat felhordására. A termék oldószer alapanyaga  szinte szagmentes, és gyúlékonysága alacsony. Tűz esetén a bevonat egy sejtszerkezetű éghetetlen és mechanikailag ellenálló vastag fekete habréteg képződésével megvédi a felületet, és hőszigetelőként viselkedik, valamint megakadályozza az égési folyamatot, mivel nem engedi , hogy a faréteghez oxigén jusson. A rétegvastagság aszerint változik, hogy milyen védőfokozat (R-REI osztály) elérésére  van szükség. Ezek a vastagságok és arra vonatkozó védőrétegek, a felülettől függően (vas és cement), az olaszországi Bellaria (Rimini) Giordano Intézet által kiadott tanúsítványban, valamint  az azt kiegészítő D.M. 4 Maggio 1998 miniszteri rendelet alapján kiadott jelentésekben szerepelnek.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz